Najnowsze wpisy


Pracownik do wynajęcia czyli czym jest leasing...
Autor: pracamarzen | Kategorie: Zatrudnienie  Pracodawca 
Tagi: leasing pracowniczy  
31 października 2017, 09:52

leasingLeasing pracowniczy pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności kosztów stałych, dlatego jest coraz popularniejszy obecnie w Polsce.

Co to jest leasing pracowniczy?
Leasing pracowniczy jest rozumiany jako oddelegowanie pracownika do pracy na rzecz innego pracodawcy. Leasing jest również rozumiany jako wypożyczenie pracowników zatrudnionych na stałe w innej firmie. Aby do tego doszło musi zostać podpisane porozumienie pomiędzy dwoma pracodawcami: macierzystym i "wypożyczającym", w którym określany jest czas trwania urlopu bezpłatnego pracownika, jego stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy. Co więcej firmy uzgadniają również wynagrodzenie "wypożyczanej" osoby.

Dlaczego leasing pracowniczy jest tak popularny?
Przede wszystkim wynika to z faktu, iż pozwala on uzyskać znaczne oszczędności w kosztach stałych pracy poprzez wypożyczanie pracownika innemu pracodawcy kiedy w jego firmie panuje tzw. Martwy okres". Ponadto jest to również doskonała możliwość zapewnienia zastępstwa stałych pracowników, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie. Dodatkowo ta forma zatrudnienia niweluje ryzyko zwolnień stałych pracowników, a także dzięki niej można przeciwdziałać nadwyżkom zatrudnienia.

Czym jest praca tymczasowa i kto może ją...
Autor: pracamarzen | Kategorie: Zatrudnienie  Pracownik 
Tagi: praca tymczasowa  
02 października 2017, 09:55

praca tymczasowaMimo, że praca tymczasowa daje bardzo dużo możliwości każdemu pracodawcy, to nadal budzi ona wiele kontrowersji wśród pracowników. Na pewno każdemu zdarzyło się spotkać z ofertami pracy tymczasowej - na czym dokładnie polega jej charakter, na jaki okres czasu jest podpisywana umowa oraz kto dokładnie może ją podjąć?

Czym jest praca tymczasowa?
Praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż przewiduje ustawa (przez okres 3 lat nie można pracować za pośrednictwem danej agencji nie dłużej niż 18 miesięcy u jednego pracodawcy). 

Zadania pracownika tymczasowego:
- muszą mieć charakter sezonowy/okresowy/doraźny,
- polegają na wykonywaniu obowiązków, których pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika nie mogą wykonać terminowo lub nie należy to do ich obowiązków.

Kto może podjąć pracę tymczasową?
Praca tymczasowa jest skierowana przede wszystkim do osób niepełnoletnich oraz do studentów studiów dziennych i wieczorowych z uwagi na ich dyspozycyjność. W związku z tym faktem jest to atrakcyjna forma zatrudnienia wakacyjnego. Dodatkowo może to być także rozwiązanie dla osób, które straciły pracę i bardzo szybko potrzebują nowego zatrudnienia.